ξανακλώθω


ξανακλώθω
(Μ ξανακλώθω)
κλώθω και πάλι.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ανακλώθω — (Α ἀνακλώθω) νεοελλ. κλώθω εκ νέου, ξανακλώθω αρχ. (για τις Μοίρες) ξετυλίγω το νήμα της ζωής κάποιου, μεταβάλλω την τύχη του. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἀνα * + κλώθω] …   Dictionary of Greek

  • κλώθω — I Μυθολογικό πρόσωπο. Ήταν κόρη της Νύχτας και μία από τις τρεις Μοίρες. Ο Πλάτων ονομάζει τις Μοίρες στην Πολιτεία του κόρες της Ανάγκης και αναφέρει ότι η Κ. ψάλλει το παρόν και, καθώς κλώθει, εκφράζει την πλοκή των γεγονότων που αποτελούν τη… …   Dictionary of Greek

  • μετακλώθω — (Α) κλώθω εκ νέου, ξανακλώθω, ξαναγνέθω …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.